10
des

Al·legació a la modificació de crèdit 33/2019 per Inversions Sostenibles

El passat 13 de novembre l´equip de govern TOTS-PP-UMP-PI va dur a aprovació de manera extraordinària i urgent 5 modificacions de crèdit, una del Pressupost ordinari 2019 i 4 d´inversions amb romanent de tresoreria, curiosament d´uns pressuposts als quals votaren a favor.

Davant aquesta situació des de JUNTS AVANÇAM hem presentat les següents al·legacions.

MIQUEL ANGEL MARCH CERDA, regidor d’aquest ajuntament, actuant en nom i representació del grup municipal de Junt:s Avançam

E X P O S A :

  • Que es troba legitimat legalment per presentar al·legacions a l’esmentada modificació de crèdit

AL.LEGACIONS:

1.- Dissortadament hem vist com les partides per a inversions sostenibles aprovades  definidament (la darrera modificació) i publicades en el BOIB del 30 de maig del 2019, quedaran desvirtuades absolutament.

El motiu és clar: per una banda no s’han impulsat els projectes que mancaven fer -ho o  no s’han completat les tramitacions per a la seva aprovació definitiva i la seva posterior licitació.

A final de l’exercici pressupostari només s’hauran executat pràcticament les que s’havien executat en l’anterior mandat.  De la resta per un motiu o per l’altre quedaran sense completar.

Les noves partides que se volen aprovar aquest mes de desembre suposen la impossibilitat d’adjudicar-les prèvia aprovació de plecs i la seva corresponent licitació. Dit d’una altra manera, al decurs del 2019 se deixarà d’executar una part molt important del superàvit pressupostari , que pujava a 3.300.000,- en detriment de les inversions sostenibles del 2020.

2.- Quant a les partides concretes que se volen incorporar:

– Oficines de turisme del Moll i Sant Vicenç: 325.000 € en total, dels quals 200.000 són pel Moll (de nova construcció ) i 100.000 modular per Cala Molins de sant Vicenç. A l’expedient no s’hi troba el projecte de nova oficina del Moll , ni tampoc cap memòria, sinó únicament el pressupost justificatiu de l’import de l’obra. És tracta d’obres necessàries però la seva incorporació al pressupost s’hagués pogut fer el 2020 i així s’haguessin pogut optimitzar els recursos econòmics de l’Ajuntament.

– Rehabilitació i adequació de la Façana ajuntament: Obra de rehabilitació valorada en 200.000 €. A l’expedient just hi ha el pressupost. No hi ha el projecte ni la memòria corresponent.

És tracta d’una idea que compartim, i que s’hauria d’haver pogut incorporar a les inversions sostenibles del 2020, sense hipotecar el pressupost.

– Subministrament i instal·lació d’una canonada a primera línia del Moll, concretament del Passeig Vora Mar, valorada en 200.000 €. És tracta d’una idea que compartim, i que perfectament s’hagués pogut incorporar a les inversions sostenibles del 2020. A l’expedient obrant a l’Ajuntament no hi ni la memòria, ni el projecte, ni el pressupost, ni les autoritzacions de Costes per poder dur a terme les obres dins terrenys de domini públic marítim terrestre, ni com a mínim la petició corresponent.

Per tant i d’acord amb aquesta  al·legació, sigui completada la documentació requerida i acceptat el contingut de l’al·legació

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar