2
des

Aprovat el reconeixement extrajudicial de les factures pel consum elèctric de l’escoleta municipal de La Gola

El passat dijous 26 de novembre el ple de l’Ajuntament de Pollença va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit per valor de 24.680,65€ corresponents a les factures de subministrament elèctric de l’Escoleta Municipal de La Gola del Port de Pollença dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Just arribats a l’equip de govern, el passat mes de juliol ens arribaren aquestes factures d’ENDESA pel subministrament elèctric de l’Escoleta i el primer que vaig fer com a regidor delegat de l’Àrea d’Educació va ser reunir-me amb l’empresa concessionària de donar el servei i consultar els plecs de l’Escoleta.

L’empresa concessionària ens va fer saber que l´acord que tenien amb l’Ajuntament fins aleshores era que no es podrien fer càrrec del subministrament i que si així fos haurien de deixar de donar el servei tot i que els plecs deien que es l’empresa qui ha d’assumir la despesa de subministrament elèctric no era viable.

Els plecs de gestió d’aquest servei i l’estudi econòmic estaven fets en relació al nombre de places que té l’escoleta, unes 70 places i 6 unitats i no envers l’ocupació real que poques vegades ha superat els 20 alumnes, per tant un servei deficitari tant per l’Ajuntament com per l’empresa que ho gestiona. En aquells moments, la gestió d’aquest servei es trobava fora de contracte i vàrem decidir assumir la despesa del subministrament elèctric i la continuïtat del servei ja que la companyia elèctrica amenaçava amb el tall de subministrament i això hagués suposat el tancament de l’Escoleta.

La situació era la següent: l’escoleta municipal havia estat funcionant amb un comptador d’obra durant tots aquests anys a causa d’un seguit de despropòsits i errors comesos pel mateix Ajuntament i aquest comptador no s’ha posat fins a principis de l’any 2015.

Hem vaig reunir amb el Conseller d’Educació i li vaig plantejar el problema de l’Escoleta demanant-li si tenien intenció durant els propers anys d’assumir la gestió d’aquest servei. La resposta des de la Conselleria va ser que tenien la intenció de potenciar l’educació de 0 a 3 anys, però que de moment seguirien cedint les competències als ajuntaments.

Vam començar a fer feina amb els nous plecs i a posar en marxa un estudi econòmic ajustat a la realitat de l’Escoleta que hem decidit ajornar per adequar-lo al curs escolar i no a l’any natural com estava fins aleshores, per tal de no destorbar el curs un cop començat. S´ha de modificar l’ordenança de preus públics per ampliar la cobertura del servei, i potenciar el projecte educatiu així com les instal·lacions, que són de les millors que pot disposar un centre 0-3 anys a tota la zona.

Per part dels grups de l’oposició que han governat fins enguany i no han estat capaços d’esmenar aquest problema, se’ns ha acusat de condonar el deute a una empresa privada. Les gestions que s´han fet fins al moment han anat encaminades al manteniment d’un servei públic educatiu que possibilita la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida familiar i laboral. Hem assumit errors del passat del propi Ajuntament en la gestió del subministrament elèctric i la injusta situació marcada per uns plecs d’impossible compliment amb un estudi econòmic desproporcionat i no ajustat a la realitat. També hem actuat amb la voluntat de millorar les condicions i el servei per una educació pública i de qualitat que és sens dubte un dels eixos fonamentals del nostre equip de govern.

 

Pollença, 30 de novembre de 2015.

 

Antoni Cànaves Capllonch.

Regidor d’Educació de l´Ajuntament de Pollença.

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar