10
jul

Pla d’Igualtat d’Oportunitats

> Segons que explica la regidora d’Igualtat Magdalena Seguí l’objectiu del Pla d’Igualtat és “aconseguir una societat més justa i més equilibrada”.

> El dijous 28 de juny del 2018 el ple municipal va dur a terme l’aprovació inicial del Pla d’Igualtat d’Oportunitats per al personal de l’Ajuntament de Pollença.

L’Ajuntament de Pollença ha elaborat un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes per al personal del mateix Ajuntament, fent complir així la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes (LOIEMH). Aquesta havia estat aturada durant anys i ara des del Govern de les Illes Balears l’han recuperat per posar-la en valor. L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Pollença, impulsada i creada durant l’actual legislatura per la regidora de Junts Avançam, Magdalena Seguí, ha elaborat el Pla d’igualtat d’Oportunitats entre dones i homes 2018-2021 de l’Ajuntament de Pollença. “L’elaboració del Pla d’igualtat marca l’inici d’una etapa en la qual volem treballar per aconseguir una societat més justa i més equilibrada”, ha assenyalat Seguí (Junts Avançam), qui ha afegit que “ara la tasca de l’Ajuntament és fer-hi feina i donar exemple”.

A través del Pla d’Igualtat l’Ajuntament defensa l’ús d’un llenguatge igualitàri i no sexista; l’elaboració d’un protocol per tal de prevenir l’assetjament sexual o per qüestions de gènere; entén la conciliació laboral, personal i familiar com a necessària tant per dones com per homes; i entre altres punts, assegura l’accés a la formació en totes les categories professionals i que aquesta sigui neutral.

Per tal de dur a terme la primera fase d’aquest Pla, des de l’Àrea d’Igualtat s’ha realitzat un diagnòstic exhaustiu de la situació i posició de totes les dones i homes que treballen a l’Ajuntament pollencí. L’objectiu principal era detectar possibles casos de discriminacions o desigualtats en referència al gènere i d’aquesta manera poder adoptar mesures destinades a l’eliminació i la correcció d’aquestes. La segona fase del pla es basa en fer un diagnòstic i establir uns objectius a assolir per fer efectiva la igualtat.

El Pla d’Igualtat va ser aprovat al ple municipal duit a terme el dijous 28 de juny. Ara es troba a disposició pública per tal que es puguin fer al·legacions i/o suggeriments. Passats els 20 dies de marge, si no hi ha cap al·legació al respecte, la proposta de l’equip de govern quedarà automàticament aprovada.

 

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar