21
gen

JUNTS AVANÇAM DEMANA SE CONVOQUI AMB URGÈNCIA LA COMISSIÓ DE SEGURETAT PER AVALUAR EL FETS DEL PI DE SANT ANTONI

MIQUEL ANGEL MARCH CERDA, regidor d’aquest Ajuntament , actuant en nom i representació del grup municipal de Junts Avançam

E X P O S A :

Que el passat 17 de gener de 2020 durant la davallada i plantada del Pi de Sant Antoni succeïren una sèrie de fets que afectaren a la seguretat de les persones i dels béns, relacionats amb aspectes importants com la llargària del pi, acumulació de gent entorn al pi, el carro, les cordes, …. i que convendria tractar de forma adequada per evitar conseqüències negatives als propers anys.

Per tot això

SOL.LICITA

• Que el Balte de l´’Ajuntament de Pollença, convoqui en caràcter d’urgència la comissió de seguretat creada la passada legislatura per tal d’analitzar els fets succeïts el passat dia 17 de gener, les causes i les propostes de solucions.

• Que les consideracions i recomanacions que es treguin d’aquesta comissió siguin dutes a terme amb màxima responsabilitat i rigorositat per damunt de plantejaments polítics i ideològics per tal de garantir la seguretat de la festa. Per això DEMANEN Que es tengui per presentat aquest escrit i es lliuri al sol·licitant una resposta per escrit dins el terminis que marca la legislació.

Pollença, 21 de gener de 2020

Sr. Batle de l’Ajuntament de Pollença.

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar