12
set.

NO A LA PUJA DE PREUS DE L´ESCOLETA LA GOLA

El passat 5 de setembre varem registrar aquestes al·legacions per evitar que es faci una puja desmesurada sense tenir en compte la situació de l´escoleta i fent cas omís a una consulta previa de l´ordenança.

Al·legacions del grup municipal Junt:s Avançam a la proposta d’aprovació de La modificació de l´ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil de Pollença aprovada en el plenari de l´ajuntament de Pollença  de 24 de juliol de 2019

Exposició de motius:

El passat 14 de març se publicà  la consulta prèvia durant 1 mes de la proposta de modificació de l’ordenança fiscal de la prestació de serveis de l’escoleta  municipal de la gola.  Aquesta proposta es  treballada per la regidoria i l’àrea de intervenció des de fa mesos ja que l’ordenança s’ha d’adaptar al Nou Servei a causa de la licitació que suposa canvis en el funcionament de l´escoleta, horaris, procediments….  I a més data del 2009 per tant s´ha de actualitzar.

Des de la regidoria se treballen sobretot els criteris pedagògics que poden influir en el funcionament com son adaptació als períodes vacacionals i sobretot la inclusió a l’ordenança d´una  sèrie de bonificacions i clàusules socials  que l’anterior  no recollia.  Aquesta tasca es va fer amb consultes a l´IEPI  (Institut per a l’educació de la primera infància) i amb coordinació amb el titulars de l’empresa que gestiona el servei així com amb les educadores que son qui coneixen la realitat social.

 

Des de l’àrea d’intervenció, es fa fer un estudi de cost del servei, que es i seguirà sent deficitari, però s’havia d’adaptar  ja que no s’actualitzaven preus des del 2009, aquest es va poder fer quan la plaça de TAG  va ser coberta i es va destinar a revisió d’ordenances, i es va agafar com a referència les tarifes de les escoletes municipals de Palma.

 

Aquesta proposta va  ser publicada en consulta prèvia el 13 de Març i es varen rebre un total de 16 suggeriments , la majoria de famílies d’usuaris i bàsicament es mostraven assustats per una puja del 40% del cost del servei i altres qüestions com el servei d´acollida i recollida i el Servei de menjador.

Després de fer la consulta i vist el resultat de les aportacions, el regidor d’educació en aquells moments, Antoni Cànaves i la tècnica d’educació varem convocar als interessants per resoldre dubtes. Aquest es el sentit de les consultes prèvies al nostre entendre. Després d’aquesta reunió , l´Apima de l´escoleta va registrar un escrit d’al·legacions en data 12 d´abril on recollia totes aquestes demandes i no se n’ha tengut en compte cap excepte l’ aportacio d UP.

 

A partir d’aquests fets varem considerar oportú estudiar més a fons aquesta modificació abans de dur-la a aprovació per tal de tenir la millor i més justa ordenança possible i també ho hem comparat amb pobles de característiques similars a Pollença com son Alcúdia i Sa Pobla.

 

Aquest equip de govern ha duit a aprovació inicial aquesta modificació sense haver fet cap valoració d´aquets fets seqüencials al quals hem fet referència i sense que un responsable de l’àrea d’educació  hagi estudiat i valorat aquesta proposta.

També creiem  que aquesta proposta hauria d’anar acompanyada per un informe Tècnic d’educació i d´un reglament intern de funcionament que ja s’havia començat a treballar l’anterior legislatura i amb més motiu ara que ja hi ha l´àrea d’educació delegada al senyor Josep Marquet del PI (Proposta per les Illes)

També hem de dir que un cop aprovada definitivament les tarifes seran d aplicació immediata i les pre-inscripcions s´han fet en base a les anteriors tarifes.

 

Per tot això se demanem se tenguin en consideració les següents al·legacions:

 

  • S’accepti el quadre de tarifes que s’adjunta a l´annex 1 d’aquestes al·legacions que ha estat modificat en funció de les aportacions rebudes durant el període d’exposició prèvia i en comparació amb municipis veïns tot adaptant-se a la realitat de l´escoleta municipal del Port de Pollença.
  • Que la regidoria d’educació aprovi al mateix temps un reglament de funcionament intern de l´escoleta.
  • S’especifiqui el percentatge de bonificació aplicat segons els ingressos en el punt 7 de l’article 3 de l’ordenança on diu que s’aplicarà fins un 50% en els serveis educatius per aquelles unitats familiars amb una renta conjunta inferior a 3 vegades el SMI.

 

 

Concepte Periodicitat Empadronats No empadronats
Matrícula Pagamet únic el primer cop que és matricula al centre 50€ 60€
Serveis educatius de 9:00 a 13:00 hores Per curs 140€ 160€
*Escola d´estiu de      9: 00 a 13: hores Juliol i agost quinzenes senceres (de l´1 al 15 o del 15 al 30) 70€ 80€
*Matrícula escola estiu 15€ 20€
Servei d´acollida de 7:30 a 9:00 hores Diària durant tot l´any 2€ 4€
Servei de recollida de 15:00 a 16:00 hores Diària durant tot l´any 2€ 4€
Servei d´acollida de 7:30 a 9:00 hores Mensual 20€ 30€
Servei de recollida de 15:00 a 16:00 hores Mensual 20€ 30€
Material escolar per curs Pagament únic anual 30€ 30€
Preu menjador Diària 6€ 6€
Preu menjador Mensual 100€ 100€

 

*La matrícula de l´escola d´estiu tansols l´han d´abonar aquells infants que no han estat matriculats mai al centre i domés fan servir el servei d´escola d´estiu. Durant l´escola d´estiu el preu de menjador serà de 6€ diaris.

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar