25
nov.

Precs i preguntes sessió ordinària novembre 2019

Precs

Pregam a aquest ajuntament que doni resposta en el termini que marca la llei als escrits de petició de informació que hem sol•licitat en varies ocasions.

Preguntes

1. La passada legislatura es van deixar enllestits els plecs tècnics i els administratius passats a revisió del Servei d´estades esportives d´estiu per un valor de 250.000€, per tal de donar resposta a la creixent demanda del servei. En quin punt es troba la licitació d’aquest servei?

2. Per altre banda el Servei d’activitats aquàtiques i de socorrisme també es troba sense contracte i el Servei d´activitats esportives, activitats dirigides i parcs està finalitzat o a punt de fer-ho. Quan es licitarà aquest servei?

3. L´àrea d’esports conta amb una amplia oferta de serveis durant una gran franja horària entre els matins i horabaixes a més de tenir les instal•lacions disperses entre el poliesportiu de Pollença, el del moll i el camp de futbol del moll. Es coneguda la manca de recursos humans per fer front a la administració i vigilància del servei i les instal•lacions que és cobreix actualment amb un servei de vigilància privat sense contracte. En els pressuposts de 2019 es va augmentar la partida de Servei de consergeria fins a 45.000€ . Tenen previst qualque solució per corregir aquesta situació i poder millorar el servei de vigilància i serveis de l’àrea d’esports?

4. Quin balanç fan de la temporada turística 2019? Tenint en compte que l’oficina del moll ha estat tancada els capvespres i la de Sant Vicenç els dissabtes, els informes de visites son ajustats a la realitat?

5. Tenen previst contractar un servei tècnic de manteniment per les escoles? Al pressuposts ens vigor hi ha una partida per tal finalitat.

6. Pregunta dirigida a la regidora de serveis socials. Ens podrien informar de quantes dones hi ha ara mateix a Pollença amb ordres d’allunyament per violència de gènere? Quantes estan ateses per les tècniques de l’àrea? En quant a l’ajuda que reben, quantes tenen ajudes econòmiques? Quantes tenen suport psicològic? Quins altres tipus d’ajuda estan rebent?

7. Pregunta per la regidora de serveis socials. Ens agradaria saber si ara mateix hi ha places lliures a la Residència i en cas afirmatiu quan tenen pensat ocupar-les i amb quin procediment.
Ens podrien informar de quines activitats d’oci i cura emocional s’estan fent a la Residència en aquests moments i en què consisteixen i quants dies a la setmana es fan?

8.També per la regidora de serveis socials. Ens podrien informar de quantes persones estan essent ateses pel servei de psicologia de l’Ajuntament? Quants nins i adolescents hi ha?
9.Per la regidora d’Igualtat. Ens poden informar de l’estat de la contractació del tècnic d’Igualtat i de quines seran les tasques que realitzarà.

10. Per la regidora d’Igualtat. En quin punt es troba l’execució del Plà d’Igualtat. Quines son les accions que s’han fet i quines tenen previst fer abans de que acabi el 2019?

11.- Quines actuacions s’han realitzat I s’hi pensen per transparència publicar-les a la web realitzades en el control de felins assilvestrats derivades de la subversió rebuda pel consell de Mallorca?

12.- Vist el retard en la licitació de serveis de l’àrea de medi ambient, els serveis de platges, estaran adjudicats a l’abril del 2020 abans de començar la temporada turística?
13.- Quin balanç fa el regidor de fires i comerç de la Fira d’enguany?

14.- Han passat cinc mesos i mig , des de l’inici del nou mandat, i no hem vist gaire licitacions d’ores i serveis. Quin calendari fan de les licitacions que volen envestir en aquests propers quatre anys?

15.- L´única licitació que hem vist a les actes de la Junta de govern, és la referida a les podes. A la Mesa de contractació no hi fi figura cap membre de l’oposició, a pesar que a l’anterior mandat, l’actual batle i aleshores cap de l’oposició, ho reclamava i se li va fer cas. Pensen rectificar i incorporar membres dels grups de l’oposició a les Meses de contractació?

16.- Hem vist com les tasques de desbroçaments de camins i tractament amb herbicides dels camins d’aquest municipi s’han fet a través d’EMSER, però sense l’encomana de gestió corresponent, tenint en compte que no s’ha fet amb personal propi d’EMSEER, sinó a través d’una contractació externa. És conscient la regidora d’EMSER d’aquesta il•legalitat? Prendrà mesures al respecte?

17.- Molt sovint carrers dels nostres nuclis de població, es troben a les fosques moltes nits, com és el cas de la part d’alta del Roser-vell i també Via Pollentia, que aquest cap de setmana ha estat completament e les fosques. Que ha provocat aquesta situació? Actuaran al respecte?

18.- El passeig Londres a l’altura de Can Franc es trespol està aixecat i una cadira de rodes o un cotxet no hi passen. Tenen prevista qualque actuació per arreglar-ho durant aquest hivern?
19.- A l´anterior legislatura es va fer inversió cada un dels 4 hiverns al moll per tal de millorar aquest nucli turístic, primera línia, Gotmar, estació de bus , poliesportiu, enllumenat, etc. Estam al mes de desembre i ni tan sols han tirat endavant el projecte de la Plaça Miquel Capllonch per aquest hivern. Quin és el pla d’inversions per aquesta legislatura? Ho tenen definit al pacte de govern on hi forma part un partit local del moll com UMP?

20.- EL regidor d’hisenda i contractació va dir que duria a aprovació els pressuposts generals de 2020 abans d’acabar l´any basats en el principi d’eficàcia del nou equip de govern. Quan convocaran els portaveus per treballar els pressuposts? Convocaran els consells d’àrea i aprovaran els pressuposts abans d´acabar l´any?

21.- Els usuaris de la piscina del moll es queixen de l’estat de conservació i la neteja dels vestuaris, que els WC no funcionen i una manca d’higiene en general. Son conscients d’aquesta situació? Quines mesures prendran?

22- La passada legislatura es van deixar enllestits els plecs tècnics i el pressupost aprovat definitivament per a la digitalització de l’Arxiu Històric Municipal. En quin punt es troba la licitació d’aquest servei?

23- La passada legislatura es van deixar enllestits els plecs tècnics i el pressupost aprovat definitivament per a la renovació amb vehicles elèctrics el parc mòbil de la Policia Local. En quin punt es troba la licitació d’aquest servei?

24- Es van registrar unes preguntes referent a la finca del Camp d´en Brull que no han estat contestades en temps i forma. Disposa de contracte? Es té previst realitzar altres actuacions per tal de poder-la utilitzar quan plou? Es retiraran les tanques publicitàries il·legals de l’esmentada finca?

25- La passada legislatura es va aprovar per junta de govern el contracte de lloguer de la finca anomenada Can Llobera que connecta la finca del Camp d´en Costa al camí del CEIP Joan Mas amb la carretera i la part de baix del carrer Cecili Metel. En quin punt es troba el lloguer i l’adequació de la finca?

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar