24
set.

sessió setembre

El batle vol censurar la tasca de control i seguiment de l´acció de govern que pertoca a la oposició dins un sistema democràtic, retallant el nombre de plens per retallar la veu dels represenants del poble. Tenim un batle que no respecte la democràcia però no per això deixarem de controlar l´acció del govern menys democràtic de la historia recent de Pollença format per TOTS-UMP-PP-PI.

Per això hem registrat aquests precs i preguntes.

PRECS

Pregam a aquest ajuntament que doni resposta en el termini que marca la llei  als escrits de petició de informació que hem sol·licitat en varies ocasions.

PREGUNTES

 1. El passat 22 de maig es va sol·licitar al Consell de Mallorca 10.000€ de la convocatòria de SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS DE GRAN REPERCUSSIÓ TURÍSTICA I DE PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL EN EL 2019 per a despeses corrents de l’edició de la Fira del Vi 2019. Ens pot dir el regidor de fires en quin punt es troba la concessió d’aquesta subvenció?
 2. La legislatura passada es va aprovar un pla de promoció de producte local i s’efectuaren diverses accions, Una d’elles va ser la creació de la marca Molt de Pollença. Ja a finals de legislatura es va treballar amb un reglament d’ús per aquesta marca, que estava enllestit per passar a consulta prèvia. Ens podria dir el regidor de comerç quines accions està duent a terme del Pla de Promoció del Producte Local i quan posarà a consulta prèvia el reglament d´ús de la marca Molt de Pollença?
 3. Hem sabut que els darrers dies s´ha incorporat l´AODL després de la renuncia de l´anterior al mes de juny. Ens podria dir el regidor de comerç quines funcions ha représ aquesta persona del projecte per el qual va ser concedida aquesta figura?
 4. Ens pot dir la regidora d´esports si ja s´han justificat les subvencions per el canvi de superfície del pavelló de Pollença i deficiència energètica d´un total de 465,46€  abonats en 2 exercicis 2018 i 2019 corresponents a la convocatòria de subvencions pel foment de l´esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions i esportives públiques de Mallorca del departament d’esports del CIM? Si no s´han justificat, quan acaba la pròrroga?
 5. Coincideix en Sr. Nevado, tinent de batle a l’anterior legislatura, amb les declaracions del batle a la publicació “mallorcadiario” en el sentit de qualificar de “ paron durante cuatro años per la ineficacia del anterior gobierno municipal”,? sobretot a la vista que:
  • Que en els anys 2015-19, s’ha invertit el doble que en la legislatura anterior
  • S´han aconseguit inversions,  a més a més,  d’altres administracions, com mai.
  • El Moll de Pollença ha experimentat una notable transformació , amb la consecució d’un projecte estructural, com es la reforma i peatonització parcial de la primera línia, la reforma de l’enllumenat, la plaça Xaloc, la sala d’actes, l’estació d’autobusos, etc, en quatre anys.
  • S’ha invertit en la compra d’immobles com en cap altre període
  • Sant Vicenç ha tengut la inversió més gran de la seva història, amb la reforma de la primera línia.
  • S’ha augmentat any rere any el pressupost municipal, s’ha eliminat tot el deute i l’ajuntament te uns comptes sanejats com mai.
  • Una Residencia, a punt de tancar per incompliment de ràtios , s’ha arreglat i s’ha augmentat el  personal.
  • L’escoleta municipal la vàrem rescatar quan estava a punt de tancar i ara ha multiplicat per quatre el seu alumnat
 6. Ha vist el Sr. Batle els estudis  que avalen que els hidros duran un benefici econòmic  al poble de Pollença?  En cas afirmatiu el podrà passar a la resta de Consistori?
 7. On es farà la neteja de carburants i d’olis dels hidroavions? I el repostatge?
 8. Qui durà a terme el control del trànsit aeri i marítim?
 9. Ha vist el Sr. Batle els permisos de Costes, de Port de les Illes Balears, del Ministeri de Defensa  per a poder a terme aquesta activitat d’amerisatge d’hidros? Els podrà passar a la resta de Consistori?
 10. Ha vist el Sr. Batle els informes que descarten que no fa falta estudi d’impacte ambiental?
 11. Aquests darrers anys s’han contractat varis joves dins el programa del Soib de Joves Qualificats, el qual ha estat un gran benefici tant per l’oportunitat que se dona als joves de treballar com pel propi Ajuntament i pel municipi.
 12. Ens poden explicar els motius pels quals enguany no s’han fet aquestes contractacions?
 13. Una de les prioritats del Pla d’Igualtat municipal és la redacció i aprovació d’un Protocol d’Assetjament Sexista. Aquest protocol ja estava redactat en l’anterior legislatura. Ens pot explicar la Regidora d’Igualtat com és que no s’ha duit encara a cap Plè per la seva aprovació?
 14. Pot anunciar com se farà per dotar de personal tècnic l’Àrea d’Igualtat?
 15. Quan ens faran arribar còpia dels expedients dels projectes de La Taverna i del local del “Carotti” sol·licitats per escrit en dues ocasions?
 16.  Quan convocaran la mesa publico-privada de Turisme per tractar el tancament de les oficines d’informació, donar informació de la nova oficina i fer balanç de la temporada?
 17.  Quines accions s´han executat ja del Pla de desenvolupament turístic municipal aprovat la passada legislatura?

Utilitzam cookies per millorar els nostres serveis. Si continuau navegant sense modificar la configuració del vostre navegador, consideram que accepta el seu ús. Més informació a la nostra Política de cookies. Aceptar